ข่าวกิจกรรม
วันที่25พฤศจิกายน2565โรงเรียนจุมปีวนิดาภรณ์ เทศบาลเมืองน่าน (บ้านภูมินทร์) จัดกิจกรรม “วันสมเด็จพระมหาธีรราชเจ้า”
วันที่25พฤศจิกายน2565โรงเรียนจุมปีวนิดาภรณ์ เทศบาลเมืองน่าน (บ้านภูมินทร์) จัดกิจกรรม “วันสมเด็จพระมหาธีรราชเจ้า” ภายใต้นโยบายของผู้บริหารเทศบาลเมืองน่าน โดยนางพิลาสินี ถาริยะวงศ์วนิช ผู้อำนวยการสถานศึกษา เป็นประธานในพิธีวางพวงมาลาและถวายราชสดุดี พระบรมราชานุสรณ์ รัชกาลที่6 เพื่อเทิดพระเกียรติแด่พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรมหาวชิราวุธ พระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว พระผู้พระราชทานกำเนิดลูกเสือไทย และลูกเสือ-เนตรนารี ตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาล - ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ร่วมกันจัดกิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์ในบริเวณโรงเรียน วัดภูมินทร์ และพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ น่าน
 ข่าวกิจกรรมทั้งหมด
 โรงเรียนจุมปีวนิดาภรณ์ เทศบาลเมืองน่าน (บ้านภูมินทร์)
ที่อยู่ 44 ถ.สุริยะพงษ์ ต.ในเวียง อ.เมืองน่าน จ.น่าน 55000
โทรศัพท์ 054-710558 โทรสาร 054-772233 อีเมล์ jumpee2561@gmail.com