ข่าวกิจกรรม
วันที่28พฤศจิกายน2565โรงเรียนจุมปีวนิดาภรณ์ เทศบาลเมืองน่าน (บ้านภูมินทร์) ร่วมรณรงค์สวมหมวกนิรภัยให้แก่ผู้ปกครองและนักเรียน
วันที่28พฤศจิกายน2565โรงเรียนจุมปีวนิดาภรณ์ เทศบาลเมืองน่าน (บ้านภูมินทร์) รณรงค์สวมหมวกนิรภัย ภายใต้นโยบายของผู้บริหารเทศบาลเมืองน่าน โดยนางพิลาสินี ถาริยะวงศ์วนิช ผู้อำนวยการสถานศึกษา ร่วมกับ สถานีตำรวจภูธรเมืองน่าน ร่วมรณรงค์สวมหมวกนิรภัยให้แก่ผู้ปกครองและนักเรียน เพื่อริเริ่มส่งเสริมและสนับสนุนให้บุคลากรและครูในโรงเรียนพัฒนาความรู้และดำเนินการสร้างความปลอดภัยแก่นักเรียน ทั้งต้องการพัฒนากระบวนการจัดการความปลอดภัยของโรงเรียนให้ครอบคลุมอย่างต่อเนื่อง สู่การเป็นโรงเรียนปลอดภัยต่อไป
 ข่าวกิจกรรมทั้งหมด
 โรงเรียนจุมปีวนิดาภรณ์ เทศบาลเมืองน่าน (บ้านภูมินทร์)
ที่อยู่ 44 ถ.สุริยะพงษ์ ต.ในเวียง อ.เมืองน่าน จ.น่าน 55000
โทรศัพท์ 054-710558 โทรสาร 054-772233 อีเมล์ jumpee2561@gmail.com