ข่าวกิจกรรม
วันที่2ธันวาคม2565โรงเรียนจุมปีวนิดาภรณ์ เทศบาลเมืองน่าน (บ้านภูมินทร์) จัดกิจกรรมน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ ในหลวง ร.9
วันที่2ธันวาคม2565โรงเรียนจุมปีวนิดาภรณ์ เทศบาลเมืองน่าน (บ้านภูมินทร์) จัดพิธีน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ เนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร หรือวันพ่อแห่งชาติ 5 ธันวาคม ของทุกปี โดยมีนางพิลาสินี ถาริยะวงศ์วนิช ผู้อำนวยการสถานศึกษา เป็นประธานพิธี พร้อมด้วยคณะครู นักเรียนทุกคน ภายใต้นโยบายของผู้บริหารเทศบาลเมืองน่าน และหลังจากเสร็จพิธี คณะครูและนักเรียนร่วมกันจัดกิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์ในบริเวณโรงเรียน
 ข่าวกิจกรรมทั้งหมด
 โรงเรียนจุมปีวนิดาภรณ์ เทศบาลเมืองน่าน (บ้านภูมินทร์)
ที่อยู่ 44 ถ.สุริยะพงษ์ ต.ในเวียง อ.เมืองน่าน จ.น่าน 55000
โทรศัพท์ 054-710558 โทรสาร 054-772233 อีเมล์ jumpee2561@gmail.com