ข่าวกิจกรรม
วันที่16มกราคม2566 คณะครูโรงเรียนจุมปีวนิดาภรณ์ เทศบาลเมืองน่าน (บ้านภูมินทร์) ร่วมกิจกรรมวันครู ประจำปี 2566
วันที่16มกราคม2566 นางพิลาสินี ถาริยะวงศ์วนิช ผู้อำนวยการโรงเรียนจุมปีวนิดาภรณ์ เทศบาลเมืองน่าน (บ้านภูมินทร์) นำคณะครูร่วมกิจกรรมวันครู ประจำปี 2566 ณ ห้องประชุมสำนักงานเทศบาลเมืองน่าน โดย นายสุรพล เธียรสูตร นายกเทศมนตรีเมืองน่าน เป็นประธานในพิธีและมอบเกียรติบัตรให้แก่ผู้อำนวยการสถานศึกษาซึ่งโรงเรียนได้รับรางวัลโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพระดับเพชร สมัยที่ 2 ปี พ.ศ.2565 จากกระทรวงสาธารณสุข คณะครูที่นำนักเรียนเข้าร่วมแข่งขันทางวิชาการในงานมหกรรมการจัดการศึกษาท้องถิ่นระดับระเทศ ครั้งที่ 12 คณะครูที่นำนักเรียนเข้าร่วมแข่งขันทักษะทางวิชาการ ระดับภาคเหนือ ประจำปี 2564 และในช่วงบ่ายผู้อำนวยการสถานศึกษานำคณะครูร่วมกิจกรรมการแข่งขันกีฬาและนันทนาการ ณ สนามอาคารพญานาค สำนักงานเทศบาลเมืองน่าน
 ข่าวกิจกรรมทั้งหมด
 โรงเรียนจุมปีวนิดาภรณ์ เทศบาลเมืองน่าน (บ้านภูมินทร์)
ที่อยู่ 44 ถ.สุริยะพงษ์ ต.ในเวียง อ.เมืองน่าน จ.น่าน 55000
โทรศัพท์ 054-710558 โทรสาร 054-772233 อีเมล์ jumpee2561@gmail.com