ข่าวกิจกรรม
วันที่20มกราคม2566 โรงเรียนจุมปีวนิดาภรณ์ เทศบาลเมืองน่าน (บ้านภูมินทร์) จัดโครงการเสริมสร้างศักยภาพผู้เรียนนอกสถานที่
วันที่20มกราคม2566โรงเรียนจุมปีวนิดาภรณ์ เทศบาลเมืองน่าน (บ้านภูมินทร์) จัดโครงการเสริมสร้างศักยภาพผู้เรียนนอกสถานที่ ภายใต้การสนับสนุนของผู้บริหารเทศบาลเมืองน่าน โดย นางพิลาสินี ถาริยะวงศ์วนิช ผู้อำนวยการสถานศึกษา มอบหมายให้ครูประจำชั้นนำนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่4-5ไปทัศนศึกษาวัดศรีมงคล ลำดวนผ้าทอ และหอศิลป์ริมน่าน
 ข่าวกิจกรรมทั้งหมด
 โรงเรียนจุมปีวนิดาภรณ์ เทศบาลเมืองน่าน (บ้านภูมินทร์)
ที่อยู่ 44 ถ.สุริยะพงษ์ ต.ในเวียง อ.เมืองน่าน จ.น่าน 55000
โทรศัพท์ 054-710558 โทรสาร 054-772233 อีเมล์ jumpee2561@gmail.com