ข่าวกิจกรรม
วันที่21มกราคม2566 คณะครูโรงเรียนจุมปีวนิดาภรณ์ เทศบาลเมืองน่าน (บ้านภูมินทร์) ร่วมกิจกรรม“หนาวนี้ กระซิบรักที่น่าน ปีที่ 11 วิ่งเติมรัก กระซิบฮักน่าน”
วันที่21มกราคม2566สำนักงานเทศบาลเมืองน่านและองค์กรภาคีด้านการท่องเที่ยว จัดโครงการ “หนาวนี้ กระซิบรักที่น่าน ปีที่ 11 วิ่งเติมรัก กระซิบฮักน่าน” นางพิลาสินี ถาริยะวงศ์วนิช ผู้อำนวยการสถานศึกษา จึงมอบหมายให้ตัวแทนคณะครูร่วมพิธีทำบุญตักบาตรพระภิกษุสามเณร ณ ข่วงเมืองน่าน
 ข่าวกิจกรรมทั้งหมด
 โรงเรียนจุมปีวนิดาภรณ์ เทศบาลเมืองน่าน (บ้านภูมินทร์)
ที่อยู่ 44 ถ.สุริยะพงษ์ ต.ในเวียง อ.เมืองน่าน จ.น่าน 55000
โทรศัพท์ 054-710558 โทรสาร 054-772233 อีเมล์ jumpee2561@gmail.com