ข่าวกิจกรรม
วันที่24มกราคม2566 โรงเรียนจุมปีวนิดาภรณ์ เทศบาลเมืองน่าน (บ้านภูมินทร์) จัดโครงการเรียนรู้สู่โลกกว้างปฐมวัย
วันที่24มกราคม2566 โรงเรียนจุมปีวนิดาภรณ์ เทศบาลเมืองน่าน (บ้านภูมินทร์) จัดโครงการเรียนรู้สู่โลกกว้างปฐมวัย ภายใต้การสนับสนุนของผู้บริหารเทศบาลเมืองน่าน โดย นางพิลาสินี ถาริยะวงศ์วนิช ผู้อำนวยการสถานศึกษา มอบหมายให้ครูประจำชั้นนำนักเรียนระดับปฐมวัยชั้นปีที่ 1-3 นั่งรถรางชมเมืองน่าน เพื่อเปิดประสบการณ์และเรียนรู้นอกห้องเรียน ณ วัดสวนตาล และวัดอรัญวาส
 ข่าวกิจกรรมทั้งหมด
 โรงเรียนจุมปีวนิดาภรณ์ เทศบาลเมืองน่าน (บ้านภูมินทร์)
ที่อยู่ 44 ถ.สุริยะพงษ์ ต.ในเวียง อ.เมืองน่าน จ.น่าน 55000
โทรศัพท์ 054-710558 โทรสาร 054-772233 อีเมล์ jumpee2561@gmail.com