ข่าวกิจกรรม
วันที่3กุมภาพันธ์2566 โรงเรียนจุมปีวนิดาภรณ์ เทศบาลเมืองน่าน (บ้านภูมินทร์) เข้าร่วมแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ครั้งที่ 70 ปีการศึกษา 2565 ภาคเหนือ จังหวัดน่าน
วันที่3กุมภาพันธ์2566โรงเรียนจุมปีวนิดาภรณ์ เทศบาลเมืองน่าน (บ้านภูมินทร์) เข้าร่วมแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ครั้งที่ 70 ปีการศึกษา 2565 ภาคเหนือ จังหวัดน่าน ภายใต้การสนับสนุนของผู้บริหารเทศบาลเมืองน่าน โดย นางพิลาสินี ถาริยะวงศ์วนิช ผู้อำนวยการสถานศึกษา มอบหมายให้คณะครูและนักเรียนเข้าร่วมการแข่งขัน โดยผลการแข่งขันการประกวดโครงงานการงานอาชีพ ป.4-ป.6 โรงเรียนได้รับรางวัลเหรียญทอง อับดับที่ 4 ได้คะแนน 91.60 คะแนน และผลการแข่งขันกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน สภานักเรียน ป.1-ป.6 โรงเรียนได้รับรางวัลเหรียญเงิน อันดับที่ 21 ได้คะแนน 79 คะแนน
 ข่าวกิจกรรมทั้งหมด
 โรงเรียนจุมปีวนิดาภรณ์ เทศบาลเมืองน่าน (บ้านภูมินทร์)
ที่อยู่ 44 ถ.สุริยะพงษ์ ต.ในเวียง อ.เมืองน่าน จ.น่าน 55000
โทรศัพท์ 054-710558 โทรสาร 054-772233 อีเมล์ jumpee2561@gmail.com