ข่าวกิจกรรม
วันที่6มีนาคม2566 โรงเรียนจุมปีวนิดาภรณ์ เทศบาลเมืองน่าน (บ้านภูมินทร์) ร่วมกิจกรรมวันมาฆบูชาและงานประเพณีหกเป็ง
วันที่6มีนาคม2566 นางพิลาสินี ถาริยะวงศ์วนิช ผู้อำนวยการสถานศึกษา มอบหมายให้นายสิทธิศักดิ์ ธงเงิน นำตัวแทนนักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมวันมาฆบูชา ประจำปี 2566 ณ วัดมิ่งเมือง และมอบหมายให้ นางพรพรรณ มาลาคุ้ม นำนักเรียนชุมนุมการแสดงเข้าร่วมแสดงรำประกอบเพลงนันทบุรีศรีนครน่านในงานประเพณีหกเป็ง นมัสการพระมหาธาตุเจ้าภูเพียงแช่แห้ง ประจำปี 2566 ณ วัดพระธาตุแช่แห้ง
 ข่าวกิจกรรมทั้งหมด
 โรงเรียนจุมปีวนิดาภรณ์ เทศบาลเมืองน่าน (บ้านภูมินทร์)
ที่อยู่ 44 ถ.สุริยะพงษ์ ต.ในเวียง อ.เมืองน่าน จ.น่าน 55000
โทรศัพท์ 054-710558 โทรสาร 054-772233 อีเมล์ jumpee2561@gmail.com