ข่าวกิจกรรม
วันที่8มีนาคม2566 หัวหน้าฝ่ายบริหารการศึกษา กองการศึกษา เทศบาลเมืองน่าน เยี่ยมให้กำลังใจนักเรียนชั้นประถมศึกษาปี่ที่6
วันที่8มีนาคม2566 นายประสาท ศรีสวัสดิ์ หัวหน้าฝ่ายบริหารการศึกษา กองการศึกษา เทศบาลเมืองน่าน ได้รับมอบหมายจากจากผู้บริหารเทศบาลเมืองน่าน เยี่ยมให้กำลังใจนักเรียนชั้นประถมศึกษาปี่ที่6 ซึ่งสอบปลายภาคเรียน ประจำปีการศึกษา 2565 พร้อมทั้งแนะแนวการศึกษาต่อระดับมัธยมศึกษาโรงเรียนในสังกัดเทศบาลเมืองน่าน
 ข่าวกิจกรรมทั้งหมด
 โรงเรียนจุมปีวนิดาภรณ์ เทศบาลเมืองน่าน (บ้านภูมินทร์)
ที่อยู่ 44 ถ.สุริยะพงษ์ ต.ในเวียง อ.เมืองน่าน จ.น่าน 55000
โทรศัพท์ 054-710558 โทรสาร 054-772233 อีเมล์ jumpee2561@gmail.com