ข่าวกิจกรรม
วันที่13มีนาคม2566 โรงเรียนจุมปีวนิดาภรณ์ เทศบาลเมืองน่าน (บ้านภูมินทร์) จัดพิธีมอบวุฒิบัตรสำเร็จการศึกษานักเรียนระดับชั้นอนุบาล 3 และมอบประกาศนียบัตรนักเรียนที่สำเร็จหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
วันที่13มีนาคม2566 โรงเรียนจุมปีวนิดาภรณ์ เทศบาลเมืองน่าน (บ้านภูมินทร์) จัดพิธีมอบวุฒิบัตรสำเร็จการศึกษานักเรียนระดับชั้นอนุบาล 3 และมอบประกาศนียบัตรนักเรียนที่สำเร็จหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 นางพิลาสินีถาริยะวงศ์วนิช ผู้อำนวยการสถานศึกษา ให้การต้อนรับ และกล่าวรายงาน โดยนายสรุพล เธียรสูตร นายกเทศมนตรีเมืองน่าน เป็นประธานกล่าวเปิด และมอบรางวัลแก่ผู้ปกครองและนักเรียน ระดับชั้นอนุบาล3 และระดับชั้นประถมศึกษาปีที่6 ดังนี้ 1)ผู้ปกครองที่เลี้ยงดูกุลบุตรกุลธิดาเป็นเลิศ 2)นักเรียนเรียนดี 3)นักเรียนช่วยเหลืองานดี 4)นักเรียนความประพฤติดี 5)นักเรียนกีฬาดีเด่น จัดกิจกรรมมอบทุนการศึกษาให้นักเรียน ที่เป็นตัวแทนแข่งขันทักษะวิชาการ ระดับชาติ และนักเรียนที่มีฐานะยากจน รวมจำนวน 20 ทุน ได้รับเกียรติจากประธานกรรมการมูลนิธิโรงเรียนจุมปีวนิดาภรณ์ ท่านวิจิตร ไชยมงคล และคณะ ท่านสมเกียรติ รัตนวิฑูรย์ ประธานกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน และคณะ จากนั้น ท่านนายกสุรพล เธียรสูตร มอบหมายให้ นางอริสา บุญสม รองนายกเทศมนตรีเมืองน่าน เป็นประธานมอบวุฒิบัตรให้กับนักเรียนระดับชั้นอนุบาล3 และมอบประกาศนียบัตรให้กับนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่6 ตัวแทนผู้บริหารเทศบาลเมืองน่าน และแขกผู้มีเกียรติ ร่วมมอบกรอบรูปของที่ระลึกให้กับนักเรียนทุกคน หลังจากนั้นโรงเรียนจัดกิจกรรมอำลาอาลัยส่งลูกคืนสู่แม่ โดยมีพิธีสู่ขวัญ ให้กับนักเรียนระดับชันประถมศึกษาปีที่6 และรับประทานอาหารร่วมกันระหว่างผู้บริหาร ครู ผู้ปกครอง และนักเรียน ทางโรงเรียนขอขอบคุณผู้บริหารเทศบาลเมืองน่าน คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน คณะกรรมการมูลนิธิโรงเรียน ผู้ปกครอง และแขกผู้มีเกียรติทุกท่านที่มาร่วมแสดงความยินดีกับนักเรียนที่สำเร็จการศึกษาในวันนี้
 ข่าวกิจกรรมทั้งหมด
 โรงเรียนจุมปีวนิดาภรณ์ เทศบาลเมืองน่าน (บ้านภูมินทร์)
ที่อยู่ 44 ถ.สุริยะพงษ์ ต.ในเวียง อ.เมืองน่าน จ.น่าน 55000
โทรศัพท์ 054-710558 โทรสาร 054-772233 อีเมล์ jumpee2561@gmail.com