ข่าวกิจกรรม
วันที่13มีนาคม2566 เด็กหญิงชนิกานต์ แก้วหนู และเด็กหญิงพิมพรรณ สนธิ ได้รับรางวัลเหรียญเงินในการสอบแข่งขันทางวิชาการ กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ระดับนานาชาติ ประจำปี2566 รอบแรก ระดับเขตพื้นที่การศึกษา
วันที่13มีนาคม2566 นายสรุพล เธียรสูตร นายกเทศมนตรีเมืองน่าน มอบเกียรติบัตรให้แก่ เด็กหญิงชนิกานต์ แก้วหนู และเด็กหญิงพิมพรรณ สนธิ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่6 โรงเรียนจุมปีวนิดาภรณ์ เทศบาลเมืองน่าน (บ้านภูมินทร์) ซึ่งได้รับรางวัลเหรียญเงินในการสอบแข่งขันทางวิชาการ กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ระดับนานาชาติ ประจำปี2566 รอบแรก ระดับเขตพื้นที่การศึกษา
 ข่าวกิจกรรมทั้งหมด
 โรงเรียนจุมปีวนิดาภรณ์ เทศบาลเมืองน่าน (บ้านภูมินทร์)
ที่อยู่ 44 ถ.สุริยะพงษ์ ต.ในเวียง อ.เมืองน่าน จ.น่าน 55000
โทรศัพท์ 054-710558 โทรสาร 054-772233 อีเมล์ jumpee2561@gmail.com