ข่าวกิจกรรม
วันที่9พฤษภาคม2566โรงเรียนจุมปีวนิดาภรณ์ เทศบาลเมืองน่าน (บ้านภูมินทร์) จัดการประชุมจัดการประชุมทบทวนบทบาทหน้าที่ของหัวหน้าฝ่าย/หัวหน้างาน
วันที่9พฤษภาคม2566 ภายใต้นโยบายของผู้บริหารเทศบาลเมืองน่าน ส่งเสริมการพัฒนาการศึกษา โดย นางพิลาสินี ถาริยะวงศ์วนิช ผู้อำนวยการสถานศึกษา โรงเรียนจุมปีวนิดาภรณ์ เทศบาลเมืองน่าน (บ้านภูมินทร์) พร้อมด้วยหัวหน้าฝ่าย/หัวหน้างาน จัดการประชุมทบทวนบทบาทหน้าที่ของหัวหน้าฝ่าย/หัวหน้างานเพื่อขับเคลื่อนงานตามรูปแบบการบริหารคุณภาพการศึกษา CHUMPEE Model
 ข่าวกิจกรรมทั้งหมด
 โรงเรียนจุมปีวนิดาภรณ์ เทศบาลเมืองน่าน (บ้านภูมินทร์)
ที่อยู่ 44 ถ.สุริยะพงษ์ ต.ในเวียง อ.เมืองน่าน จ.น่าน 55000
โทรศัพท์ 054-710558 โทรสาร 054-772233 อีเมล์ jumpee2561@gmail.com