ข่าวกิจกรรม
วันที่8-10พฤษภาคม2566โรงเรียนจุมปีวนิดาภรณ์ เทศบาลเมืองน่าน (บ้านภูมินทร์) โครงการสานสัมพันธ์รับขวัญน้องใหม่ปฐมวัย ประจำปีการศึกษา2566
วันที่8-10พฤษภาคม2566 ภายใต้นโยบายของผู้บริหารเทศบาลเมืองน่าน ส่งเสริมการพัฒนาการศึกษา โดย นางพิลาสินี ถาริยะวงศ์วนิช ผู้อำนวยการสถานศึกษา โรงเรียนจุมปีวนิดาภรณ์ เทศบาลเมืองน่าน (บ้านภูมินทร์) เป็นประธานเปิดโครงการสานสัมพันธ์รับขวัญน้องใหม่ปฐมวัย ประจำปีการศึกษา2566 ซึ่งกิจกรรมนี้จัดขั้นเพื่อเตรียมความพร้อม ส่งเสริมการปรับตัวให้กับนักเรียนระดับปฐมวัยผ่านกิจกรรมร่วมกันระหว่างครู ผู้ปกครอง นักเรียน จำนวน5กิจกรรม คือ กระปุกกุ๊กกิ๊ก ทิชชูเปลี่ยนสี หนูน้อยสร้างสรรค์ หนูทำได้ และพ่อแม่สอนอ่าน
 ข่าวกิจกรรมทั้งหมด
 โรงเรียนจุมปีวนิดาภรณ์ เทศบาลเมืองน่าน (บ้านภูมินทร์)
ที่อยู่ 44 ถ.สุริยะพงษ์ ต.ในเวียง อ.เมืองน่าน จ.น่าน 55000
โทรศัพท์ 054-710558 โทรสาร 054-772233 อีเมล์ jumpee2561@gmail.com