ข่าวกิจกรรม
วันที่12พฤษภาคม2566 คณะครูโรงเรียนจุมปีวนิดาภรณ์ เทศบาลเมืองน่าน (บ้านภูมินทร์) ร่วมกันล้าง ทำความสะอาดโรงเรียน เพื่อเตรียมพร้อมการเปิดภาคเรียนปีการศึกษา 2566
วันที่12พฤษภาคม2566 นายสุรพล เธียรสูตร นายกเทศมนตรีเมืองน่าน มอบหมายให้เจ้าหน้าที่กองป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ร่วมกับ นางพิลาสินี ถาริยะวงศ์วนิช ผู้อำนวยการสถานศึกษา และคณะครู โรงเรียนจุมปีวนิดาภรณ์ เทศบาลเมืองน่าน (บ้านภูมินทร์) ร่วมกันล้าง ทำความสะอาดโรงเรียน เพื่อเตรียมพร้อมการเปิดภาคเรียนปีการศึกษา 2566 โดยโรงเรียนขอขอบคุณในการสนับสนุนจากผู้บริหารเทศบาลเมืองน่าน และเจ้าหน้าที่กองป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
 ข่าวกิจกรรมทั้งหมด
 โรงเรียนจุมปีวนิดาภรณ์ เทศบาลเมืองน่าน (บ้านภูมินทร์)
ที่อยู่ 44 ถ.สุริยะพงษ์ ต.ในเวียง อ.เมืองน่าน จ.น่าน 55000
โทรศัพท์ 054-710558 โทรสาร 054-772233 อีเมล์ jumpee2561@gmail.com