ข่าวกิจกรรม
วันที่20พฤษภาคม2566 คณะครู โรงเรียนจุมปีวนิดาภรณ์ เทศบาลเมืองน่าน (บ้านภูมินทร์) เข้าร่วมอบรมอบรมเชิงปฏิบัติการโรงเรียนปลอดภัย ครั้งที่ 21
วันที่20พฤษภาคม2566 ภายใต้การสนับสนุนด้านการศึกษาของผู้บริหารเทศบาลเมืองน่าน ขับเคลื่อนโดยนางพิลาสินี ถาริยะวงศ์วนิช ผู้อำนวยการสถานศึกษา โรงเรียนจุมปีวนิดาภรณ์ เทศบาลเมืองน่าน (บ้านภูมินทร์) สนับสนุนมอบหมายให้คณะครูเข้าร่วมอบรมอบรมเชิงปฏิบัติการโรงเรียนปลอดภัย ครั้งที่ 21 (21th MU Safe School Virtual Workshop) หัวเรื่อง “เรียนรู้ความปลอดภัยในโลกยุคศตวรรษที่ 21 (2)” เรื่อง “เล่น-เรียน-รู้ อย่างมีสุข ทุกคนปลอดภัย” เพื่อต่อยอดตามโครงการโรงเรียนปลอดภัยภาคีร่วมใจพัฒนาตามหลักความพอเพียง ของโรงเรียนต่อไป อบรมในวันเสาร์ที่ 20 พฤษภาคม 2566 เวลา 08.30-12.30 น. ทางระบบ Zoom application Meeting และ Facebook Live ซึ่งจัดโดยสถาบันแห่งชาติเพื่อการพัฒนาเด็กและครอบครัว มหาวิทยาลัยมหิดล
 ข่าวกิจกรรมทั้งหมด
 โรงเรียนจุมปีวนิดาภรณ์ เทศบาลเมืองน่าน (บ้านภูมินทร์)
ที่อยู่ 44 ถ.สุริยะพงษ์ ต.ในเวียง อ.เมืองน่าน จ.น่าน 55000
โทรศัพท์ 054-710558 โทรสาร 054-772233 อีเมล์ jumpee2561@gmail.com