ข่าวกิจกรรม
วันที่25พฤษภาคม2566 คณะครูโรงเรียนจุมปีวนิดาภรณ์ เทศบาลเมืองน่าน (บ้านภูมินทร์) เข้าร่วมนำเสนอการประชุมเชิงปฏิบัติการโครงการขับเคลื่อนสังคมไทยสู่ผู้ใช้จักรยายนต์ปลอดภัยร่วมกับชุมชน
วันที่25พฤษภาคม2566 นายสุรพล เธียรสูตร นายกเทศมนตรีเมืองน่าน เป็นประธานการประชุมเชิงปฏิบัติการโครงการขับเคลื่อนสังคมไทยสู่ผู้ใช้จักรยายนต์ปลอดภัยร่วมกับชุมชน กิจกรรมการลงพื้นที่ชุมชนต้นแบบ ครั้งที่2 โดย นางพิลาสินี ถาริยะวงศ์วนิช ผู้อำนวยการสถานศึกษา นายสุทธิพงษ์ เกียรติยศ และนายทรงสิทธิ์ ไชยเสน ตัวแทนครู เข้าร่วมนำเสนอในฐานะโรงเรียนต้นแบบตามโครงการโรงเรียนปลอดภัยภาคีร่วมใจพัฒนาตามหลักความพอเพียง ซึ่งจัดประชุม ณ ห้องประชุม 1 สำนักงานเทศบาลเมืองน่าน และที่ตั้งของโรงเรียนอยู่ในบริเวณถนน 3 ดาว ที่ปลอดภัยกับผู้ใช้จักรยานยนต์ คนเดินเท้า จักรยาน โดยมีพี่เลี้ยงชุมชนและทีมชุมชนเพื่อวิเคราะห์กับทีมThaiRAP ซึ่งเป็นหน่วยงานที่มุ่งเน้นความร่วมมือด้านวิศวกรรมความปลอดภัยทางถนน
 ข่าวกิจกรรมทั้งหมด
 โรงเรียนจุมปีวนิดาภรณ์ เทศบาลเมืองน่าน (บ้านภูมินทร์)
ที่อยู่ 44 ถ.สุริยะพงษ์ ต.ในเวียง อ.เมืองน่าน จ.น่าน 55000
โทรศัพท์ 054-710558 โทรสาร 054-772233 อีเมล์ jumpee2561@gmail.com