ข่าวกิจกรรม
วันที่2มิถุนายน2566 นักเรียนโรงเรียนจุมปีวนิดาภรณ์ เทศบาลเมืองน่าน (บ้านภูมินทร์) ร่วมพิธีการแสดงตนเป็นพุทธมามกะ ในงานประเพณีแปดเป็งนมัสการพระธาตุเขาน้อย เนื่องในวันวิสาขบูชา
วันที่2มิถุนายน2566 ภายใต้การสนับสนุนของผู้บริหารเทศบาลเมืองน่าน โดย นางพิลาสินี ถาริยะวงศ์วนิช ผู้อำนวยการสถานศึกษา มอบหมายให้ นางพรรณทิพย์ คณะเทศ ครู วิทยฐานะเชี่ยวชาญ และนางอรฤทัย มะโนเสน ครู วิทยฐานะชำนาญการพิเศษ นำนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5/1 จำนวน25คน ร่วมพิธีการแสดงตนเป็นพุทธมามกะ ในงานประเพณีแปดเป็งนมัสการพระธาตุเขาน้อย เนื่องในวันวิสาขบูชา ประจำปี 2566 ณ วัดพระธาตุเขาน้อย
 ข่าวกิจกรรมทั้งหมด
 โรงเรียนจุมปีวนิดาภรณ์ เทศบาลเมืองน่าน (บ้านภูมินทร์)
ที่อยู่ 44 ถ.สุริยะพงษ์ ต.ในเวียง อ.เมืองน่าน จ.น่าน 55000
โทรศัพท์ 054-710558 โทรสาร 054-772233 อีเมล์ jumpee2561@gmail.com