ข่าวกิจกรรม
วันที่22สิงหาคม2566โรงเรียนจุมปีวนิดาภรณ์ เทศบาลเมืองน่าน (บ้านภูมินทร์) จัดกิจกรรมวันวิทยาศาสตร์ ประจำปี 2566
วันที่22สิงหาคม2566 ภายใต้การสนับสนุนด้านการศึกษาของผู้บริหารเทศบาลเมืองน่าน โดย นางพิลาสินี ถาริยะวงศ์วนิช ผู้อำนวยการโรงเรียนจุมปีวนิดาภรณ์ เทศบาลเมืองน่าน (บ้านภูมินทร์) เป็นประธานเปิดกิจกรรมวันวิทยาศาสตร์ ประจำปี 2566 ซึ่งจัดโดย นางพรรณทิพย์ คณะเทศ ครู วิทยฐานะเชี่ยวชาญ และคณะครูกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ กิจกรรมในวันนี้ประกอบด้วย ตัวแทนนักเรียนอ่านกลอนสี่สุภาพสดุดี พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว พระบิดาแห่งวิทยาศาสตร์ไทย ประธานในพิธีมอบเกียรติบัตรแก่นักเรียนที่ประกวดผลงานทางวิชาการทางวิทยาศาสตร์ การเดินแบบแฟชั่นโชว์ชุดประดิษฐ์รีไซเคิล การตอบปัญหาวันวิทยาศาสตร์ และช่วงบ่ายฐานการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ จำนวน10ฐาน
 ข่าวกิจกรรมทั้งหมด
 โรงเรียนจุมปีวนิดาภรณ์ เทศบาลเมืองน่าน (บ้านภูมินทร์)
ที่อยู่ 44 ถ.สุริยะพงษ์ ต.ในเวียง อ.เมืองน่าน จ.น่าน 55000
โทรศัพท์ 054-710558 โทรสาร 054-772233 อีเมล์ jumpee2561@gmail.com