ข่าวกิจกรรม
วันที่21และวันที่24สิงหาคม2566โรงเรียนจุมปีวนิดาภรณ์ เทศบาลเมืองน่าน (บ้านภูมินทร์) ได้รับการสนับสนุนจากเทศบาลเมืองน่านในด้านต่างๆ
วันที่21สิงหาคม2566 ได้รับการสนับสนุนโดยผู้บริหารเทศบาลเมืองน่าน มอบหมายให้ฝ่ายงานกองช่าง เข้าตรวจสอบระบบไฟฟ้าของโรงเรียน เพื่อประมาณการงบประมาณเข้าแผนรับการแก้ไขต่อไป และ วันที่24สิงหาคม2566 ผู้บริหารเทศบาลเมืองน่าน เจ้าหน้าที่ และทีมคณะวิจัยจากศูนย์ความเป็นเลิศ ThaiRAP ผู้อำนวยการส่วนปฏิบัติการ แขวงทางหลวงชนบทน่าน ลงพื้นที่ตรวจประเมินสภาพถนนสุริยพงษ์ ผ่านบริเวณหน้าโรงเรียนจุมปีวนิดาภรณ์ฯ ภาคบ่ายนำเสนอข้อมูลเชิงลึก สรุปข้อมูลการแก้ไข ณ ห้องประชุมเทศบาลเมืองน่าน เพื่อให้ได้รับการรับรองเป็นถนนต้นแบบ3ดาวต่อไป ทางโรงเรียนขอขอบคุณทุกส่วนทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องเพื่อสนับสนุนโรงเรียนให้มีความปลอดภัยมากขึ้นต่อไป
 ข่าวกิจกรรมทั้งหมด
 โรงเรียนจุมปีวนิดาภรณ์ เทศบาลเมืองน่าน (บ้านภูมินทร์)
ที่อยู่ 44 ถ.สุริยะพงษ์ ต.ในเวียง อ.เมืองน่าน จ.น่าน 55000
โทรศัพท์ 054-710558 โทรสาร 054-772233 อีเมล์ jumpee2561@gmail.com