ข่าวกิจกรรม
โรงเรียนจุมปีวนิดาภรณ์ เทศบาลเมืองน่าน (บ้านภูมินทร์) จำหน่ายผลิตภัณฑ์ฝีมือนักเรียนช่อดอกไม้จากไม้ไผ่ ของที่ระลึกในโอกาสพิเศษต่าง ๆ
โรงเรียนจุมปีวนิดาภรณ์ เทศบาลเมืองน่าน (บ้านภูมินทร์) จำหน่ายผลิตภัณฑ์ฝีมือนักเรียนช่อดอกไม้จากไม้ไผ่ ของที่ระลึกในโอกาสพิเศษต่าง ๆ ผลงานของนักเรียนในกิจกรรมลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้ กิจกรรมชุมนุมนักประดิษฐ์น้อย บูรณาการโครงงานวิถีน่าน..สู่งานสานไม้ไผ่ ซึ่งได้รับการสนับสนุนส่งเสริม โดยนางพิลาสินี ถาริยะวงศ์วนิช ผู้อำนวยการสถานศึกษา สนใจติดต่อสั่งซื้อได้ที่ ครูพรรณทิพย์ คณะเทศ เบอร์โทรศัพท์ 089-5533091
 ข่าวกิจกรรมทั้งหมด
 โรงเรียนจุมปีวนิดาภรณ์ เทศบาลเมืองน่าน (บ้านภูมินทร์)
ที่อยู่ 44 ถ.สุริยะพงษ์ ต.ในเวียง อ.เมืองน่าน จ.น่าน 55000
โทรศัพท์ 054-710558 โทรสาร 054-772233 อีเมล์ jumpee2561@gmail.com