ข่าวกิจกรรม
วันที่10กันยายน2566นักเรียนโรงเรียนจุมปีวนิดาภรณ์ เทศบาลเมืองน่าน (บ้านภูมินทร์) ร่วมพิธีมอบทุนการศึกษา
วันที่10กันยายน2566 นางพิลาสินี ถาริยะวงศ์ ผู้อำนวยการสถานศึกษา มอบหมายให้ นางภิดารัตน์ นาควัชระ ครู วิทยฐานะครูชำนาญการพิเศษ นางวลัยภรณ์ จันทร์ดาประดิษฐ์ ครู วิทยฐานะครูชำนาญการพิเศษ และนางสาวณัฐมน แก้วกลางเมือง ครูอัตราจ้าง นำนักเรียนโรงเรียนจุมปีวนิดาภรณ์ เทศบาลเมืองน่าน (บ้านภูมินทร์) จำนวน20คน เข้าร่วมพิธีมอบทุนการศึกษา ทุนละ 1,000บาท พร้อมรับถุงยังชีพที่มอบแก่นักเรียนโรงเรียนในจังหวัดน่าน มอบโดยพระมหาวิชิต ธมมวิชโย เลขานุการกองทุนเผยแผ่ธรรมแก่เยาวชน ในพระสังฆราชูปถัมภ์ วัดบวรนิเวศวิหาร ณ ศาลาปฏิบัติธรรมวัดพระธาตุช้างค้ำวรวิหาร อำเภอเมือง จังหวัดน่าน ทางโรงเรียนขอกราบขอบพระคุณเป็นอย่างสูง
 ข่าวกิจกรรมทั้งหมด
 โรงเรียนจุมปีวนิดาภรณ์ เทศบาลเมืองน่าน (บ้านภูมินทร์)
ที่อยู่ 44 ถ.สุริยะพงษ์ ต.ในเวียง อ.เมืองน่าน จ.น่าน 55000
โทรศัพท์ 054-710558 โทรสาร 054-772233 อีเมล์ jumpee2561@gmail.com