ข่าวกิจกรรม
วันที่26ตุลาคม2566คณะครูโรงเรียนจุมปีวนิดาภรณ์ เทศบาลเมืองน่าน (บ้านภูมินทร์) เข้าร่วมตานสลากภัต วัดพระธาตุแช่แห้ง
วันที่26ตุลาคม2566นางพิลาสินี ถาริยะวงศ์วนิช ผู้อำนวยการโรงเรียนจุมปีวนิดาภรณ์ เทศบาลเมืองน่าน (บ้านภูมินทร์) มอบหมายให้ ตัวแทนคณะครู เข้าร่วมตานสลากภัต เพื่อสืบสานวัฒนธรรมประเพณีอันดีงาม ณ วัดพระธาตุแช่แห้ง พระอารามหลวง จังหวัดน่าน
 ข่าวกิจกรรมทั้งหมด
 โรงเรียนจุมปีวนิดาภรณ์ เทศบาลเมืองน่าน (บ้านภูมินทร์)
ที่อยู่ 44 ถ.สุริยะพงษ์ ต.ในเวียง อ.เมืองน่าน จ.น่าน 55000
โทรศัพท์ 054-710558 โทรสาร 054-772233 อีเมล์ jumpee2561@gmail.com