ข่าวกิจกรรม
วันที่1พฤศจิกายน2566โรงเรียนจุมปีวนิดาภรณ์ เทศบาลเมืองน่าน (บ้านภูมินทร์) ต้อนรับครูใหม่
วันที่1พฤศจิกายน2566นางพิลาสินี ถาริยะวงศ์วนิช ผู้อำนวยการโรงเรียนจุมปีวนิดาภรณ์ เทศบาลเมืองน่าน (บ้านภูมินทร์) กล่าวต้อนรับ นางสรรชนก รักดีแข ครู วิทยฐานะครูชำนาญการ ซึ่งได้รับการสนับสนุนบุคลากร จากศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลเมืองน่าน และท่านผู้อำนวยการได้กล่าวให้โอวาทแก่คณะครูและนักเรียนเนื่องในวันเปิดภาคเรียนที่2ปีการศึกษา2566
 ข่าวกิจกรรมทั้งหมด
 โรงเรียนจุมปีวนิดาภรณ์ เทศบาลเมืองน่าน (บ้านภูมินทร์)
ที่อยู่ 44 ถ.สุริยะพงษ์ ต.ในเวียง อ.เมืองน่าน จ.น่าน 55000
โทรศัพท์ 054-710558 โทรสาร 054-772233 อีเมล์ jumpee2561@gmail.com