ข่าวกิจกรรม
วันที่11พฤศจิกายน2566ผู้บริหาร คณะครู และดุริยางค์โรงเรียนจุมปีวนิดาภรณ์ เทศบาลเมืองน่าน (บ้านภูมินทร์) ร่วมพิธีเปิดงานประเพณีแข่งเรือจังหวัดน่าน ชิงถ้วยพระราชทานฯ
วันที่11พฤศจิกายน2566นางพิลาสินี ถาริยะวงศ์วนิช ผู้อำนวยการโรงเรียนจุมปีวนิดาภรณ์ เทศบาลเมืองน่าน (บ้านภูมินทร์) นำคณะครูและดุริยางค์ของโรงเรียน ร่วมพิธีเปิดงานประเพณีแข่งเรือจังหวัดน่าน ชิงถ้วยพระราชทานฯ (เฉลิมฉลองกฐินพระราชทาน) ณ บริเวณแม่น้ำน่าน (สนามเทศบาลเมืองน่าน) ซึ่งจัดโดย ท่านนายกสุรพล เธียรสูตร นายกเทศมนตรีเมืองน่านและผู้บริหารเทศบาลเมืองน่าน
 ข่าวกิจกรรมทั้งหมด
 



โรงเรียนจุมปีวนิดาภรณ์ เทศบาลเมืองน่าน (บ้านภูมินทร์)
ที่อยู่ 44 ถ.สุริยะพงษ์ ต.ในเวียง อ.เมืองน่าน จ.น่าน 55000
โทรศัพท์ 054-710558 โทรสาร 054-772233 อีเมล์ jumpee2561@gmail.com