ข่าวกิจกรรม
วันที่12พฤศจิกายน2566ผู้บริหารเทศบาลเมืองน่าน ผู้อำนวยการโรงเรียน และคณะครู และร่วมพิธีเปิดตลาดบกสืบสานวัฒนธรรมไทย และเสวนาวิชาการสืบทอดมรดกภูมิปัญญาจุมสล่าเรือ
วันที่12พฤศจิกายน2566นายสุรพล เธียรสูตร นายกเทศมนตรีเมืองน่าน นางพิลาสินี ถาริยะวงศ์วนิช ผู้อำนวยการโรงเรียนจุมปีวนิดาภรณ์ เทศบาลเมืองน่าน (บ้านภูมินทร์) และตัวแทนครูร่วมพิธีเปิดตลาดบกสืบสานวัฒนธรรมไทย และเสวนาวิชาการสืบทอดมรดกภูมิปัญญาจุมสล่าเรือ เพื่อยกระดับงานประเพณีแข่งเรือสู่สากล ณ ถนนคนเดินกาดข่วงเมืองน่าน
 ข่าวกิจกรรมทั้งหมด
 โรงเรียนจุมปีวนิดาภรณ์ เทศบาลเมืองน่าน (บ้านภูมินทร์)
ที่อยู่ 44 ถ.สุริยะพงษ์ ต.ในเวียง อ.เมืองน่าน จ.น่าน 55000
โทรศัพท์ 054-710558 โทรสาร 054-772233 อีเมล์ jumpee2561@gmail.com