ข่าวกิจกรรม
วันที่25-26พฤศจิกายน2566ผู้บริหาร คณะครูโรงเรียนจุมปีวนิดาภรณ์ เทศบาลเมืองน่าน (บ้านภูมินทร์) ร่วมงานทอดกฐินสามัคคีมหากุศลกรุงเทพ-น่าน
วันที่25-26พฤศจิกายน2566 นายสุรพล เธียรสูตร นายกเทศมนตรีเมืองน่าน นางพิลาสินี ถาริยะวงศ์วนิช ผู้อำนวยการสถานศึกษา คณะครู นักเรียนชมรมนาฏศิลป์ ร่วมงานทอดกฐินสามัคคีมหากุศลกรุงเทพ-น่าน เพื่อนำปัจจัยสมทบบูรณะซ่อมแซมหลังคาศาลาพร้อมใจและกุฏิสงฆ์ ณ วัดภูมินทร์ ตำบลในเวียงเขต1 อำเภอเมืองน่าน จังหวัดน่าน
 ข่าวกิจกรรมทั้งหมด
 โรงเรียนจุมปีวนิดาภรณ์ เทศบาลเมืองน่าน (บ้านภูมินทร์)
ที่อยู่ 44 ถ.สุริยะพงษ์ ต.ในเวียง อ.เมืองน่าน จ.น่าน 55000
โทรศัพท์ 054-710558 โทรสาร 054-772233 อีเมล์ jumpee2561@gmail.com