ข่าวกิจกรรม
วันที่29พฤศจิกายน2566เจ้าบ้านน้อยจุมปีฯ ต้อนรับคณะผู้บริหารและคณะPTT-LNG
วันที่29พฤศจิกายน2566 เวลา 16.00 น. นางพิลาสินี ถาริยะวงศ์วนิช ผู้อำนวยการโรงเรียนจุมปีวนิดาภรณ์ เทศบาลเมืองน่าน (บ้านภูมินทร์) มอบหมายให้นางสาวบุญาณิส แซ่เต็น ครู วิทยฐานะชำนาญการพิเศษ นำเจ้าบ้านน้อยจุมปีฯ ต้อนรับคณะผู้บริหารและคณะPTT-LNG จำนวน 120คน ณ วัดภูมินทร์ และวัดพระธาตุช้างค้ำวรวิหาร
 ข่าวกิจกรรมทั้งหมด
 โรงเรียนจุมปีวนิดาภรณ์ เทศบาลเมืองน่าน (บ้านภูมินทร์)
ที่อยู่ 44 ถ.สุริยะพงษ์ ต.ในเวียง อ.เมืองน่าน จ.น่าน 55000
โทรศัพท์ 054-710558 โทรสาร 054-772233 อีเมล์ jumpee2561@gmail.com