ข่าวกิจกรรม
วันที่29-30พฤศจิกายน2566โรงเรียนจุมปีวนิดาภรณ์ เทศบาลเมืองน่าน (บ้านภูมินทร์) ร่วมแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 71 ปีการศึกษา 2566
วันที่29-30 พฤศจิกายน2566 นางพิลาสินี ถาริยะวงศ์วนิช ผู้อำนวยการโรงเรียนจุมปีวนิดาภรณ์ เทศบาลเมืองน่าน (บ้านภูมินทร์) มอบหมายให้ครูนำนักเรียนตัวแทนของสังกัด อปท. น่าน เข้าร่วมแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 71 ปีการศึกษา 2566 มีทั้งหมด 11 รายการ ผลการแข่งขันสรุปดังนี้ 1) การประกวดโครงงานอาชีพ ป.4-6 ได้รางวัลระดับทอง ชนะเลิศ อันดับ 1 เข้าแข่งขัน 5 โรงเรียน 2) การประกวดมารยาทไทย ป.4-6 ได้รางวัลระดับทอง อันดับ 2 เข้าแข่งขัน 18 โรงเรียน 3) การประกวดมารยาทไทย ป.1-3 ได้รางวัลระดับทอง อันดับ 4 เข้าแข่งขัน 18 โรงเรียน 4) การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ป.1-6 ได้รางวัลระดับทอง อันดับ 2 เข้าแข่งขัน 2 โรงเรียน 5) การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ป.4-6 ได้รางวัลระดับทอง อันดับ 5 เข้าแข่งขัน 10 โรงเรียน 6) การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ป.1-6 ได้รางวัลระดับทอง อันดับ 6 เข้าแข่งขัน 18 โรงเรียน 7) การแข่งขันคอมพิวเตอร์ การใช้โปรแกรม นำเสนอ (Presentation) ป.4-6 ได้รางวัลระดับเงิน อันดับ 5 เข้าแข่งขัน 15 โรงเรียน 8) โครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ป.4-6 ได้รางวัลระดับเงิน อันดับ 13 เข้าแข่งขัน 14 โรงเรียน 9) การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ป.4-6 ได้รางวัลระดับเงิน อันดับ 13 เข้าแข่งขัน 18 โรงเรียน 10) การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ (การเขียนเรื่องจากภาพ) ป. 1-3 ได้รางวัลระดับเงิน อันดับ 16 เข้าแข่งขัน 18 โรงเรียน 11) การแข่งขันการผูกเงื่อน เดินทรงตัวและโยนบอล ป.1-3 ได้รางวัลระดับทองแดง อันดับ 14 เข้าแข่งขัน 15 โรงเรียน
 ข่าวกิจกรรมทั้งหมด
 โรงเรียนจุมปีวนิดาภรณ์ เทศบาลเมืองน่าน (บ้านภูมินทร์)
ที่อยู่ 44 ถ.สุริยะพงษ์ ต.ในเวียง อ.เมืองน่าน จ.น่าน 55000
โทรศัพท์ 054-710558 โทรสาร 054-772233 อีเมล์ jumpee2561@gmail.com