ข่าวกิจกรรม
วันที่1ธันวาคม2566โรงเรียนจุมปีวนิดาภรณ์ เทศบาลเมืองน่าน (บ้านภูมินทร์) รับรางวัล โรงเรียนต้นแบบการขับเคลื่อนรณรงค์การสวมหมวกนิรภัยมาโรงเรียน100 %
วันที่1ธันวาคม2566 โดยนางพิลาสินี ถาริยะวงศ์วนิช ผู้อำนวยการโรงเรียนจุมปีวนิดาภรณ์ เทศบาลเมืองน่าน (บ้านภูมินทร์) และตัวแทนครู นักเรียน รับรางวัล โรงเรียนต้นแบบการขับเคลื่อนรณรงค์การสวมหมวกนิรภัยมาโรงเรียน100 % มอบโดย นายนิวัฒน์ งามธุระ รองผู้ว่าราชการจังหวัดน่าน และนายสุรพล เธียรสูตร นายกเทศมนตรีเมืองน่าน กล่าวต้อนรับแขกผู้มาร่วมงาน และทางโรงเรียนได้รับเกียรติให้ร่วมจัดนิทรรศการในงานกิจกรรมวันโลกรำลึกถึงผู้สูญเสียจากอุบัติเหตุทางถนน และมหกรรมสื่อสาร สาธิตการลดความเสี่ยงจากการใช้รถจักรยานยนต์ ตามโครงการขับเคลื่อนสังคมไทยสู่ผู้ใช้จักรยายยนต์ปลอดภัย ณ ลานรวมใจสะพานพัฒนาภาคเหนือ จังหวัดน่าน ทางโรงเรียนขอขอบคุณผู้บริหารเทศบาลเมืองน่าน และผู้มีส่วนเกี่ยวข้องที่ให้คำปรึกษาและสนับสนุนด้านต่าง ๆ เพื่อพัฒนาด้านความปลอดภัยของทุกคน และจะขับเคลื่อนแบบยั่งยืนต่อไป
 ข่าวกิจกรรมทั้งหมด
 โรงเรียนจุมปีวนิดาภรณ์ เทศบาลเมืองน่าน (บ้านภูมินทร์)
ที่อยู่ 44 ถ.สุริยะพงษ์ ต.ในเวียง อ.เมืองน่าน จ.น่าน 55000
โทรศัพท์ 054-710558 โทรสาร 054-772233 อีเมล์ jumpee2561@gmail.com