ข่าวกิจกรรม
วันที่4ธันวาคม2566โรงเรียนจุมปีวนิดาภรณ์ เทศบาลเมืองน่าน (บ้านภูมินทร์) นำนักเรียนร่วมชมและศึกษาหาความรู้เนื่องในวันดินโลก
วันที่4ธันวาคม2566 นางพิลาสินี ถาริยะวงศ์วนิช ผู้อำนวยการโรงเรียนจุมปีวนิดาภรณ์ เทศบาลเมืองน่าน (บ้านภูมินทร์) มอบหมายให้คณะครูนำนักเรียนระดับอนุบาลและประถมศึกษาปีที่1-6 ร่วมชมและศึกษาหาความรู้เนื่องในวันดินโลก ภายใต้แนวคิด "Soil and Water : a source of life ดินดี น้ำสมบูรณ์ เกื้อกูลชีวิต" จัดขึ้นระหว่างวันที่ 2-4 ธันวาคม 2566 ณ ข่วงเมืองน่าน
 ข่าวกิจกรรมทั้งหมด
 โรงเรียนจุมปีวนิดาภรณ์ เทศบาลเมืองน่าน (บ้านภูมินทร์)
ที่อยู่ 44 ถ.สุริยะพงษ์ ต.ในเวียง อ.เมืองน่าน จ.น่าน 55000
โทรศัพท์ 054-710558 โทรสาร 054-772233 อีเมล์ jumpee2561@gmail.com