ข่าวกิจกรรม
ประชาสัมพันธ์การรับสมัครนักเรียน ประจำปีการศึกษา2567
ขอเชิญชวนท่านผู้ปกครองนำบุตรหลานมาสมัครเรียนระดับชั้นอนุบาล1 ถึง ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ที่โรงเรียนจุมปีวนิดาภรณ์ เทศบาลเมืองน่าน (บ้านภูมินทร์) ติดต่อได้ที่ห้องธุรการในวันและเวลาราชการ หรือวันหยุด สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม ระดับชั้นอนุบาล ครูธนาภรณ์ พรมสะวะนา โทร : 087-1763424 , ระดับชั้นประถมศึกษา นายวินัย อนุมา โทร : 065-2714309 หรือรายละเอียดดังภาพแนบ
 ข่าวกิจกรรมทั้งหมด
 โรงเรียนจุมปีวนิดาภรณ์ เทศบาลเมืองน่าน (บ้านภูมินทร์)
ที่อยู่ 44 ถ.สุริยะพงษ์ ต.ในเวียง อ.เมืองน่าน จ.น่าน 55000
โทรศัพท์ 054-710558 โทรสาร 054-772233 อีเมล์ jumpee2561@gmail.com