ข่าวกิจกรรม
วันที่10เมษายน2567 โรงเรียนจุมปีวนิดาภรณ์ เทศบาลเมืองน่าน (บ้านภูมินทร์) เข้าร่วมอบรมโครงการส่งเสริมสุขภาพวัยทำงาน
วันที่10เมษายน2567นางพิลาสินี ถาริยะวงศ์วนิช ผู้อำนวยการสถานศึกษา และคณะครู โรงเรียนจุมปีวนิดาภรณ์ เทศบาลเมืองน่าน (บ้านภูมินทร์) เข้าร่วมอบรมโครงการส่งเสริมสุขภาพวัยทำงาน ประจำปี 2567 ณ ห้องประชุมอาคารพญานาค เทศบาลเมืองน่าน จัดโดย กองสาธารณสุข เทศบาลเมืองน่าน
 ข่าวกิจกรรมทั้งหมด
 โรงเรียนจุมปีวนิดาภรณ์ เทศบาลเมืองน่าน (บ้านภูมินทร์)
ที่อยู่ 44 ถ.สุริยะพงษ์ ต.ในเวียง อ.เมืองน่าน จ.น่าน 55000
โทรศัพท์ 054-710558 โทรสาร 054-772233 อีเมล์ jumpee2561@gmail.com