ข่าวกิจกรรม
วันที่13-14เมษายน2567 ผู้บริหารและคณะครูโรงเรียนจุมปีวนิดาภรณ์ เทศบาลเมืองน่าน (บ้านภูมินทร์) ร่วมกิจกรรมสงกรานต์
📣 วันที่13เมษายน2567 นางพิลาสินี ถาริยะวงศ์วนิช ผู้อำนวยการสถานศึกษา นำคณะครู โรงเรียนจุมปีวนิดาภรณ์ เทศบาลเมืองน่าน (บ้านภูมินทร์) เข้าร่วมขบวนแห่งานประเพณีสงกรานต์ ประจำปี 2567 จัดโดย เทศบาลเมืองน่าน ตั้งขบวนเดิน จากข่วงเมืองน่านถึงวัดสวนตาล 📣. วันที่14 เมษายน 2567 นายสมเกียรติ รัตนวิฑูรย์ ประธานกรรมการ นางเสน่ห์นุช วิเศษสุข ผู้ทรงคุณวุฒิ กรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน นางพิลาสินี ถาริยะวงศ์วนิช ผู้อำนวยการสถานศึกษา และคณะครู สักการะสรงน้ำพระพุทธรูป วัดมิ่งเมือง และตั้งซุ้มหน้าโรงเรียนเพื่อ โปรยดอกไม้ และสักการะสรงน้ำพระพุทธรูปสำคัญ 19 องค์ ในขบวนแห่อัญเชิญพระเจ้าเข้าเวียง ตามแผนโบราณประเพณีมหาสงกรานต์นครน่าน มา ณ วัดมิ่งเมือง จัดโดย วัฒนธรรมจังหวัดน่าน
 ข่าวกิจกรรมทั้งหมด
 โรงเรียนจุมปีวนิดาภรณ์ เทศบาลเมืองน่าน (บ้านภูมินทร์)
ที่อยู่ 44 ถ.สุริยะพงษ์ ต.ในเวียง อ.เมืองน่าน จ.น่าน 55000
โทรศัพท์ 054-710558 โทรสาร 054-772233 อีเมล์ jumpee2561@gmail.com