ข่าวกิจกรรม
วันที่11พฤษภาคม2567 เด็กหญิงกิ่งแก้ว ส่างกอน เข้ารับรางวัลเพชรล้านนา ระดับจังหวัดน่าน กลุ่มสาระการเรียนรู้วิชาพุทธศาสนา
วันที่11พฤษภาคม2567 นายสุรพล เธียรสูตร นายกเทศมนตรี มอบหมายให้ นางอริสา บุญสม รองนายกเทศมนตรี เข้ารับโล่หน่วยงานสนับสนุนการจัดสอบ (ศูนย์สอบ) ในพิธีมอบรางวัล “เพชรล้านนา” ประจำปี 2566 โดย นางพิลาสีนี ถาริยะวงศ์วนิช ผู้อำนวยการสถานศึกษา มอบหมายให้ นางสุขฤทัย ผัดผล ครู วิทยฐานะชำนาญการพิเศษ นางสาวภาวิตา ขวัญใจ ครู อัตราจ้างเหมาบริการ นำ เด็กหญิงกิ่งแก้ว ส่างกอน นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 เข้ารับรางวัลเพชรล้านนา ระดับจังหวัดน่าน กลุ่มสาระการเรียนรู้วิชาพุทธศาสนา ณ วัดแสดงแก้วโพธิญาณ อำเภอแม่สรวย จังหวัดเชียงราย
 ข่าวกิจกรรมทั้งหมด
 โรงเรียนจุมปีวนิดาภรณ์ เทศบาลเมืองน่าน (บ้านภูมินทร์)
ที่อยู่ 44 ถ.สุริยะพงษ์ ต.ในเวียง อ.เมืองน่าน จ.น่าน 55000
โทรศัพท์ 054-710558 โทรสาร 054-772233 อีเมล์ jumpee2561@gmail.com