ข่าวกิจกรรม
วันที่12พฤษภาคม2567 โรงเรียนรับรายงานตัวนักเรียนใหม่ พร้อมชำระค่าใช้จ่ายบำรุงการศึกษาเพิ่มเติม
วันที่12พฤษภาคม2567 เวลา 09.00-11.30 น. นางพิลาสีนี ถาริยะวงศ์วนิช ผู้อำนวยการสถานศึกษา มอบหมายให้ คณะครู รับรายงานตัวนักเรียนใหม่ และบริการให้ผู้ปกครองนักเรียนทุกระดับชั้นที่ไม่สะดวกการชำระเงินรายการเพิ่มเติมแบบโอนให้มาชำระค่าใช้จ่าย ณ อาคารเรือนหมอกฟ้า โรงเรียนจุมปีวนิดาภรณ์ เทศบาลเมืองน่าน (บ้านภูมินทร์)
 ข่าวกิจกรรมทั้งหมด
 โรงเรียนจุมปีวนิดาภรณ์ เทศบาลเมืองน่าน (บ้านภูมินทร์)
ที่อยู่ 44 ถ.สุริยะพงษ์ ต.ในเวียง อ.เมืองน่าน จ.น่าน 55000
โทรศัพท์ 054-710558 โทรสาร 054-772233 อีเมล์ jumpee2561@gmail.com