ข่าวกิจกรรม
วันที่14พฤษภาคม2567 โรงเรียนล้างทำความสะอาดเพื่อเตรียมเปิดเรียน
วันที่14พฤษภาคม2567 เวลา 08.30-11.30 น. นายสุรพล เธียรสูตร นายกเทศมนตรีเมืองน่าน มอบหมายให้เจ้าหน้าที่กองบรรเทาสาธารณภัยเทศบาลเมืองน่านเข้ามาล้างทำความสะอาดบริเวณต่างๆของโรงเรียนร่วมกับผู้บริหารและคณะครูโรงเรียนจุมปีวนิดาภรณ์ เทศบาลเมืองน่าน (บ้านภูมินทร์) ขอขอบคุณผู้บริหารเทศบาลและเจ้าหน้าที่ทุกคน เวลา 13.00-15.00 น. นางพิลาสีนี ถาริยะวงศ์วนิช ผู้อำนวยการสถานศึกษา นำคณะครู หัวหน้าฝ่าย/งาน หัวหน้าสายชั้น ตรวจห้องเรียนทุกห้อง และบริบทสภาพแวดล้อมของโรงเรียน เพื่อเตรียมความพร้อมด้านความสะอาด ความปลอดภัยด้านต่างๆก่อนเปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2567
 ข่าวกิจกรรมทั้งหมด
 โรงเรียนจุมปีวนิดาภรณ์ เทศบาลเมืองน่าน (บ้านภูมินทร์)
ที่อยู่ 44 ถ.สุริยะพงษ์ ต.ในเวียง อ.เมืองน่าน จ.น่าน 55000
โทรศัพท์ 054-710558 โทรสาร 054-772233 อีเมล์ jumpee2561@gmail.com