ข่าวกิจกรรม
วันที่15พฤษภาคม2567 โรงเรียนพ่นยาสารเคมีฆ่ายุงลายตัวแก่
วันที่15พฤษภาคม2567 นายสุรพล เธียรสูตร นายกเทศมนตรีเมืองน่าน มอบหมายให้เจ้าหน้าที่งานป้องกันและควบคุมโรคติดต่อกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมเทศบาลเมืองน่าน ลงพื้นที่พ่นยาสารเคมี ชนิดละอองฝอย (ULV) ฆ่ายุงลายตัวแก่ ณ โรงเรียนจุมปีวนิดาภรณ์ เทศบาลเมืองน่าน (บ้านภูมินทร์) ทางโรงเรียนขอขอบคุณผู้บริหารเทศบาลและเจ้าหน้าที่ทุกคน
 ข่าวกิจกรรมทั้งหมด
 โรงเรียนจุมปีวนิดาภรณ์ เทศบาลเมืองน่าน (บ้านภูมินทร์)
ที่อยู่ 44 ถ.สุริยะพงษ์ ต.ในเวียง อ.เมืองน่าน จ.น่าน 55000
โทรศัพท์ 054-710558 โทรสาร 054-772233 อีเมล์ jumpee2561@gmail.com