ข่าวกิจกรรม
วันที่18พฤษภาคม2567 ครูโรงเรียนร่วมอบรมโครงการพัฒนารูปแบบและควบคุมโรคไข้เลือดออก
วันเสาร์ที่18พฤษภาคม2567นางพิลาสินี ถาริยะวงศ์วนิช ผู้อำนวยการสถานศึกษา มอบหมายให้ นางสาวบุญาณิส แซ่เต็น และนางสาวรัชนก พุทธบัวถา ครูผู้ดูแลงานอนามัย เข้าร่วมอบรม โครงการพัฒนารูปแบบและควบคุมโรคไข้เลือดออก โดยการมีส่วนร่วมของชุมชนในเขตเทศบาลเมืองน่าน ณ ห้องประชุมอาคารสิริเวชรักษ์ โรงพยาบาลน่าน
 ข่าวกิจกรรมทั้งหมด
 โรงเรียนจุมปีวนิดาภรณ์ เทศบาลเมืองน่าน (บ้านภูมินทร์)
ที่อยู่ 44 ถ.สุริยะพงษ์ ต.ในเวียง อ.เมืองน่าน จ.น่าน 55000
โทรศัพท์ 054-710558 โทรสาร 054-772233 อีเมล์ jumpee2561@gmail.com