ข่าวกิจกรรม
วันที่21พฤษภาคม2567 โรงเรียนจัดกิจกรรมเวียนเทียนและปฐมนิเทศนักเรียนระดับประถมศึกษา
วันที่21พฤษภาคม2567 เวลา 09.30-10.30 น. นางพิลาสินี ถาริยะวงศ์วนิช ผู้อำนวยการสถานศึกษา นำคณะครูและนักเรียนระดับชั้นป.4-ป.6 ทำบุญและเวียนเทียนเนื่องในวันวิสาขบูชา ณ วัดมิ่งเมือง และนักเรียนระดับชั้นปฐมวัย ป.1-ป.3 ร่วมเวียนเทียน ณ วัดภูมินทร์ เวลา 12.30-15.30 น. โรงเรียนจัดกิจกรรมปฐมนิเทศนักเรียนระดับประถมศึกษา ปีการศึกษา2567 ณ เรือนหมอกฟ้า โรงเรียนจุมปีวนิดาภรณ์ เทศบาลเมืองน่าน (บ้านภูมินทร์)
 ข่าวกิจกรรมทั้งหมด
 โรงเรียนจุมปีวนิดาภรณ์ เทศบาลเมืองน่าน (บ้านภูมินทร์)
ที่อยู่ 44 ถ.สุริยะพงษ์ ต.ในเวียง อ.เมืองน่าน จ.น่าน 55000
โทรศัพท์ 054-710558 โทรสาร 054-772233 อีเมล์ jumpee2561@gmail.com