ข่าวกิจกรรม
วันที่22พฤษภาคม2567 โรงเรียนร่วมกิจกรรมเนื่องในวันวิสาขบูชา
วันที่22พฤษภาคม2567นางพิลาสินี ถาริยะวงศ์วนิช ผู้อำนวยการสถานศึกษา มอบหมายให้ ครูบุคลากรทางการศึกษา นักเรียน ร่วมกิจกรรมในวันหยุดวิสาขบูชา ดังนี้ 1 ) เวลา 13.00 -16.00 น. มอบหมายให้ นางสุขฤทัย ผัดผล น.ส.ภาวิตา ขวัญใจ ครู นำ ด.ญ.กิ่งแก้ว ส่างกอน ด.ช.เมธี วงค์อินทร์ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ร่วมแข่งขันตอบปัญหาธรรมะเนื่องในวันวิสาขบูชา โดยทีมโรงเรียนจุมปีวนิดาภรณ์ เทศบาลเมืองน่าน (บ้านภูมินทร์) ได้รับรางวัลชนะเลิศอันดับที่ 1 จากทีมที่เข้าร่วมแข่งขันทั้งหมด 3 ทีม ณ วัดมิ่งเมือง 2) เวลา 15.00 น. มอบหมายให้ น.ส.บุญาณิส แซ่เต็น และตัวแทนครู ร่วมงานประเพณีแปดเป็งนมัสการพระธาตุเขาน้อย ประจำปี 2567 ณ วัดพระธาตุเขาน้อย
 ข่าวกิจกรรมทั้งหมด
 โรงเรียนจุมปีวนิดาภรณ์ เทศบาลเมืองน่าน (บ้านภูมินทร์)
ที่อยู่ 44 ถ.สุริยะพงษ์ ต.ในเวียง อ.เมืองน่าน จ.น่าน 55000
โทรศัพท์ 054-710558 โทรสาร 054-772233 อีเมล์ jumpee2561@gmail.com