ข่าวกิจกรรม
วันที่29พฤษภาคม2567 ผู้อำนวยการสถานศึกษาเข้าร่วมพิธีรับพระราชทานผ้าพันคอลูกเสือจิตอาสาพระราชทาน
วันที่29พฤษภาคม2567นางพิลาสินี ถาริยะวงศ์วนิช ผู้อำนวยการสถานศึกษา นางกมลพัชร กิวัฒนา ครู วิทยฐานะชำนาญการ และเด็กชายเมธี วงค์อินทร์ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 เข้าร่วมพิธีรับพระราชทานผ้าพันคอลูกเสือจิตอาสาพระราชทาน ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาน่าน เขต 1 อำเภอเมืองน่าน จังหวัดน่าน
 ข่าวกิจกรรมทั้งหมด
 โรงเรียนจุมปีวนิดาภรณ์ เทศบาลเมืองน่าน (บ้านภูมินทร์)
ที่อยู่ 44 ถ.สุริยะพงษ์ ต.ในเวียง อ.เมืองน่าน จ.น่าน 55000
โทรศัพท์ 054-710558 โทรสาร 054-772233 อีเมล์ jumpee2561@gmail.com