ข่าวกิจกรรม
วันที่2มิถุนายน2567 โรงเรียนร่วมให้กำลังใจแก่นักกีฬา
วันที่2มิถุนายน2567นายสรุพล เธียรสูตร นายกเทศมนตรีเมืองน่าน กล่าวคำอวยพรและมอบเงินสนับสนุนให้กำลังใจแก่นักกีฬา ครูผู้ฝึกซ้อมนักกีฬา นำนักกีฬาไปร่วมแข่งขัน และนางพิลาสินี ถาริยะวงศ์วนิช ผู้อำนวยการสถานศึกษา พร้อมด้วยคณะครู ร่วมส่งให้กำลังใจ มอบเงินสนับสนุน และอาหารแห้ง แก่คณะครู นักเรียนที่เดินทางไปแข่งขันกีฬานักเรียนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 38 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบคัดเลือกระดับภาค ณ จังหวัดเชียงราย ทางโรงเรียนขอขอบคุณผู้บริหารและสภาเทศบาลเมืองน่านที่มาร่วมให้กำลังใจและสนับสนุนนักกีฬาของโรงเรียนในสังกัดเทศบาลเมืองน่าน
 ข่าวกิจกรรมทั้งหมด
 โรงเรียนจุมปีวนิดาภรณ์ เทศบาลเมืองน่าน (บ้านภูมินทร์)
ที่อยู่ 44 ถ.สุริยะพงษ์ ต.ในเวียง อ.เมืองน่าน จ.น่าน 55000
โทรศัพท์ 054-710558 โทรสาร 054-772233 อีเมล์ jumpee2561@gmail.com