ข่าวกิจกรรม
วันที่9มิถุนายน2567 โรงเรียนจุมปีวนิดาภรณ์ เทศบาลเมืองน่าน (บ้านภูมินทร์) จัดการประชุมผู้ปกครอง ประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2567
วันที่9มิถุนายน2567โรงเรียนจุมปีวนิดาภรณ์ เทศบาลเมืองน่าน (บ้านภูมินทร์) จัดการประชุมผู้ปกครอง ประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2567 ดังนี้ 📣 นายสุรพล เธียรสูตร นายกเทศมนตรีเมืองน่าน เป็นประธานในพิธี กล่าวต้อนรับพร้อมชี้แจงแนวนโยบายการศึกษา 📣 นายสุรพล เธียรสูตร ประธานในพิธี นางพิลาสินี ถาริยะวงศ์วนิช ผู้อำนวยการสถานศึกษา และแขกผู้มีเกียรติเป็นตัวแทนมอบทุนการศึกษาให้กับนักเรียน จำนวน 16 ทุน 📣 ผู้บริหารท้องถิ่น ผู้บริหารสถานศึกษา ตัวแทนสถานีตำรวจภูธรเมืองน่าน ตัวแทนโรงพยาบาลน่าน และตัวแทนชมรมผู้ปกครอง ลงนามบันทึก MOU ว่าด้วยความร่วมมือด้านการรณรงค์ป้องกันแก้ปัญหาการเกิดอุบัติเหตุและส่งเสริมการสวมหมวกนิรภัย 100% รวมถึงการมีส่วนร่วมในการรณรงค์ป้องกันความปลอดภัยด้านต่าง ๆ การมอบหมวกนิรภัยให้กับนักเรียนที่เดินทางมาโรงเรียนโดยรถจักรยานยนต์ 📣 วิทยากรจากสถานีตำรวจภูธรเมืองน่านให้ความรู้ด้านกฎหมายจราจร/การสวมหมวกนิรภัย 📣 วิทยากรจากโรงพยาบาลน่านให้ความรู้เกี่ยวกับ 3 อ. 2 ส. รหัสป้องกันโรค 📣 ผู้อำนวยการสถานศึกษาพบผู้ปกครองเพื่อชี้แจงแนวนโยบายการบริหารงาน รับฟังข้อเสนอแนะนำ 📣 ประธานกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน และผู้อำนวยการสถานศึกษา มอบเมล็ดพันธุ์พืชให้ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 เพื่อมอบให้กับผู้ปกครองนำไปเพาะปลูกในครอบครัวที่บ้าน 📣 ผู้ปกครองนักเรียน พบครูประจำชั้น ณ ห้องเรียน เพื่อแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นร่วมแก้ไขปัญหาและเสนอแนะแนวทางการอบรมดูแลพัฒนานักเรียนต่อไป 📣 ทางโรงเรียนขอขอบคุณผู้บริหารเทศบาลเมืองน่าน คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน กรรมการมูลนิธิโรงเรียน สถานีตำรวจภูธรเมืองน่าน และโรงพยาบาลน่าน ที่ให้เกียรติมาร่วมกิจกรรมการประชุมผู้ปกครองในครั้งนี้
 ข่าวกิจกรรมทั้งหมด
 โรงเรียนจุมปีวนิดาภรณ์ เทศบาลเมืองน่าน (บ้านภูมินทร์)
ที่อยู่ 44 ถ.สุริยะพงษ์ ต.ในเวียง อ.เมืองน่าน จ.น่าน 55000
โทรศัพท์ 054-710558 โทรสาร 054-772233 อีเมล์ jumpee2561@gmail.com