ข่าวกิจกรรม
วันที่13มิถุนายน2567 ผู้อำนวยการโรงเรียนจุมปีวนิดาภรณ์ เทศบาลเมืองน่าน (บ้านภูมินทร์) ร่วมถวายกระเช้า และอวยพร เจ้าคุณพระสุนทรมุนี
วันที่13มิถุนายน2567 เวลา 08.00 น. นางพิลาสินี ถาริยะวงศ์วนิช ผู้อำนวยการสถานศึกษา และตัวแทนครู ร่วมถวายกระเช้า และอวยพร เนื่องในโอกาสวันครบรอบอายุวัฒนมงคล 68 ปี 48 พรรษา เจ้าคุณพระสุนทรมุนี รองเจ้าคณะจังหวัดน่าน เจ้าอาวาสวัดมิ่งเมือง ขอให้พระคุณเจ้ามีสุขภาพดี มีพลานามัยแข็งแรง เจริญในธรรม ขอกราบนมัสการด้วยความเคารพยิ่ง
 ข่าวกิจกรรมทั้งหมด
 โรงเรียนจุมปีวนิดาภรณ์ เทศบาลเมืองน่าน (บ้านภูมินทร์)
ที่อยู่ 44 ถ.สุริยะพงษ์ ต.ในเวียง อ.เมืองน่าน จ.น่าน 55000
โทรศัพท์ 054-710558 โทรสาร 054-772233 อีเมล์ jumpee2561@gmail.com