ข่าวกิจกรรม
วันที่13มิถุนายน2567 โรงเรียนจุมปีวนิดาภรณ์ เทศบาลเมืองน่าน (บ้านภูมินทร์) จัดกิจกรรมพิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2567
วันที่13มิถุนายน2567 โรงเรียนจุมปีวนิดาภรณ์ เทศบาลเมืองน่าน (บ้านภูมินทร์) จัดกิจกรรมพิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2567 ซึ่งได้รับเกียรติจาก นางพิลาสินี ถาริยะวงศ์วนิช ผู้อำนวยการสถานศึกษา เป็นประธานในพิธีได้จุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย เจิมหนังสือ กล่าวให้โอวาทแก่นักเรียน ณ เรือนหมอกฟ้า โรงเรียนจุมปีวนิดาภรณ์ เทศบาลเมืองน่าน (บ้านภูมินทร์) โดยกิจกรรมนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักเรียนได้แสดงออกถึงความเคารพนอบน้อม ความกตัญญูกตเวทีที่มีต่อครู และเพื่อเป็นการสร้างความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างครู นักเรียน
 ข่าวกิจกรรมทั้งหมด
 โรงเรียนจุมปีวนิดาภรณ์ เทศบาลเมืองน่าน (บ้านภูมินทร์)
ที่อยู่ 44 ถ.สุริยะพงษ์ ต.ในเวียง อ.เมืองน่าน จ.น่าน 55000
โทรศัพท์ 054-710558 โทรสาร 054-772233 อีเมล์ jumpee2561@gmail.com