ข่าวกิจกรรม
วันที่17มิถุนายน2567 โรงเรียนจุมปีวนิดาภรณ์ เทศบาลเมืองน่าน (บ้านภูมินทร์) นิเทศ กำกับ ติดตามการใช้สื่อการเรียนการสอนตามหลักสูตรต้านทุจริตศึกษาในชั้นเรียน
📣 วันที่17มิถุนายน2567 เวลา 13.30-15.30 น. นางพิลาสินี ถาริยะวงศ์วนิช ผู้อำนวยการสถานศึกษา และคณะครูต้อนรับ นางสุชาดา ไตรจินดา นางกรกนก แสวงผล และนางปาณิศา จินะแปง คณะกรรมการนิเทศ กำกับ ติดตามการใช้สื่อการเรียนการสอนตามหลักสูตรต้านทุจริตศึกษาในชั้นเรียนจากสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดน่าน 📣 เจ้าบ้านน้อยจุมปี ต้อนรับนายศุภชัย สมเจริญ รองประธานวุฒิสภา คนที่สอง พร้อมคณะวุฒิสภา จำนวน 10 คน ณ วัดภูมินทร์
 ข่าวกิจกรรมทั้งหมด
 โรงเรียนจุมปีวนิดาภรณ์ เทศบาลเมืองน่าน (บ้านภูมินทร์)
ที่อยู่ 44 ถ.สุริยะพงษ์ ต.ในเวียง อ.เมืองน่าน จ.น่าน 55000
โทรศัพท์ 054-710558 โทรสาร 054-772233 อีเมล์ jumpee2561@gmail.com