ข่าวกิจกรรม
วันที่21มิถุนายน2567 โรงเรียนจุมปีวนิดาภรณ์ เทศบาลเมืองน่าน (บ้านภูมินทร์) ร่วมกันปลูกต้นไม้
วันที่21มิถุนายน2567นางพิลาสีนี ถาริยะวงศ์วนิช ผู้อำนวยการโรงเรียนจุมปีวนิดาภรณ์ เทศบาลเมืองน่าน (บ้านภูมินทร์) นำคณะครู และนักเรียนทุกระดับชั้นร่วมกันนำต้นไม้มาปลูก พร้อมให้รักษาของตนเองภายในโรงเรียนเพื่อสนับสนุนส่งเสริมโครงการสวนพฤกษศาสตร์ของโรงเรียน และหลักสูตรโรงเรียนสิ่งแวดล้อมศึกษา โครงการโรงเรียนอีโคสคูล (Eco School) ปลูกฝังให้ทุกคนรักธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม บูรณาการการเรียนรู้ในรายวิชาต่าง ๆ
 ข่าวกิจกรรมทั้งหมด
 โรงเรียนจุมปีวนิดาภรณ์ เทศบาลเมืองน่าน (บ้านภูมินทร์)
ที่อยู่ 44 ถ.สุริยะพงษ์ ต.ในเวียง อ.เมืองน่าน จ.น่าน 55000
โทรศัพท์ 054-710558 โทรสาร 054-772233 อีเมล์ jumpee2561@gmail.com