ข่าวกิจกรรม
วันที่26มิถุนายน2567 โรงเรียนจุมปีวนิดาภรณ์ เทศบาลเมืองน่าน (บ้านภูมินทร์) จัดพิธีทำบุญครบรอบ 102 ปี โรงเรียนจุมปีวนิดาภรณ์ เทศบาลเมืองน่าน (บ้านภูมินทร์) และกิจกรรมโครงการวันสำคัญ วันสุนทรภู่ รักษ์ภาษาไทย ห่างไกลยาเสพติด
วันที่26มิถุนายน2567 📣 เวลา 09.00 น. นายสรุพล เธียรสูตร นายกเทศมนตรีเมืองน่าน มอบหมายให้ นางอริสา บุญสม รองนายกเทศมนตรีเมืองน่าน เป็นประธานในพิธีทำบุญครบรอบ 102 ปี โดยจัดพิธี เจริญพุทธมนต์ ทำบุญตักบาตร และ นางพิลาสีนี ถาริยะวงศ์วนิช ผู้อำนวยการสถานศึกษา เป็นตัวแทนถวายทอดองค์ผ้าป่าสามัคคีเพื่อการศึกษา ทางโรงเรียนขอนมัสการ ขอบคุณ ท่านเจ้าพระสุนทรมุนี รองเจ้าคณะจังหวัด เจ้าอาวาสวัดมิ่งเมือง กรรมการมูลนิธิโรงเรียน และขอขอบคุณ ประธาน/กรรมการมูลนิธิโรงเรียน ฯ ประธาน/กรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน , ผู้บริหารเทศบาลเมืองน่าน สมาชิกสภาเทศบาล ผู้บริหารสถานศึกษาเครือข่าย ผู้ปกครองนักเรียน และแขกผู้มีเกียรติจากหน่วยงานเครือข่ายที่มาเป็นเกียรติและร่วมอนุโมทนาบุญในครั้งนี้ 📣 เวลา 10.45 น. นางพิลาสินี ถาริยะวงศ์วนิช ผู้อำนวยการสถานศึกษา เป็นประธานกล่าวเปิดงานโครงการวันสำคัญ วันสุนทรภู่ รักษ์ภาษาไทย ห่างไกลยาเสพติด โดยมีกิจกรรมการแสดง การมอบเกียรติบัตรรางวัลผลงานนักเรียน และเดินแฟชั่นโชว์ชุดตัวละคร
 ข่าวกิจกรรมทั้งหมด
 โรงเรียนจุมปีวนิดาภรณ์ เทศบาลเมืองน่าน (บ้านภูมินทร์)
ที่อยู่ 44 ถ.สุริยะพงษ์ ต.ในเวียง อ.เมืองน่าน จ.น่าน 55000
โทรศัพท์ 054-710558 โทรสาร 054-772233 อีเมล์ jumpee2561@gmail.com