ข่าวกิจกรรม
วันที่6กรกฎาคม2567 เจ้าบ้านน้อยโรงเรียนจุมปีวนิดาภรณ์ เทศบาลเมืองน่าน (บ้านภูมินทร์) ต้อนรับอธิบดีกรมสรรพสามิต
วันที่ 6 กรกฎาคม 2567 นางพิลาสินี ถาริยะวงศ์วานิช ผู้อำนวยการโรงเรียนจุมปีวนิดาภรณ์ เทศบาลเมืองน่าน (บ้านภูมินทร์) มอบหมายให้นางสาวบุญาณิส แซ่เต็น ครู วิทยฐานะครูชำนาญการพิเศษ หัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป นำเจ้าบ้านน้อยต้อนรับ ดร.เอกนิติ นิติทัณฑ์ประภาศ อธิบดีกรมสรรพสามิต และคณะสื่อมวลชน รวม 43 คน โดยเจ้าบ้านน้อยนำเสนอภาพจิตรกรรมฝาผนัง ณ วัดภูมินทร์
 ข่าวกิจกรรมทั้งหมด
 โรงเรียนจุมปีวนิดาภรณ์ เทศบาลเมืองน่าน (บ้านภูมินทร์)
ที่อยู่ 44 ถ.สุริยะพงษ์ ต.ในเวียง อ.เมืองน่าน จ.น่าน 55000
โทรศัพท์ 054-710558 โทรสาร 054-772233 อีเมล์ jumpee2561@gmail.com